Logo Colina Primaverii

Bine ati venit!

Vă lansăm invitația de a ne deveni parteneri responsabili și conștienți în promovarea și păstrarea propriei stări de sănătate, accesând serviciile și programele noastre de medicină preventivă și reabilitare medicală, adaptate tuturor categoriilor de vârstă și sănătate.
Program de lucru

Luni - Vineri .......... 08:00 - 21.00

Galerie Foto

Luni - Vineri 08.00 - 21.00

(0248) 222 262

Str. Constantin Stătescu nr. 15, Pitești

Top

Protectia Datelor cu Caracter Personal

Colina Primăverii / Protectia Datelor cu Caracter Personal

Pentru că ne dorim ca datele dumneavoastră să fie în siguranță cu noi, dedicăm această secțiune Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație  a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (link) asumându-ne să respectăm principiile legislației în vigoare.

Astfel, începând cu data de 25.05.2018 este necesar consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Societatea Colina Primăverii S.R.L., denumită în cele ce urmează Centrul Medical Colina Primăverii, prelucrează o serie de informații legate de datele dumneavoastră personale și de starea dumneavoastră de sănătate, necesare acordării și prestării de servicii medicale. Aceste date se pot obține direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți precum partenerii de asigurări/ servicii medicale, baze de date publice și pot fi colectate, folosite și transferate prin sisteme de procesare automate sau pe hârtie.

Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm?

Dintre datele cu caracter personal accesate și prelucrate de Centrul Medical Colina Primăverii enumerăm:

– date de identificare personală (nume, prenume, data nașterii, CNP, adresa de domiciliu, sexul, semnătura,  număr de telefon, adresă de e-mail, calitatea de asigurat și alte informații derivând din această calitate);

– informații legate de diagnostic, stare de sănătate și tratamente medicale;

– copii ale documentelor medicale;

– imaginea dumneavoastră (în cazul înregistrărilor de supraveghere audio/video sau fotografii);

– detalii de contact ale membrilor familiei (în caz de urgență)

– în cazul pacienților minori/ fără discernământ este necesară prelucrarea datelor părinților/ reprezentanților/ aparținătorilor/ tutorilor/ curatorilor precum nume, prenume, CNP, adresă de domiciliu, număr de telefon de contact.

Care sunt scopuri și temeiurile prelucrării acestor date?

Centrul Medical Colina Primăverii prelucrează date cu caracter personal în scopuri precum: asigurarea serviciilor medicale (furnizare de asistență medicală, în cadrul actului medical), prestare de servicii de programare, gestionarea serviciilor de sănătate, derularea relației contractuale cu dumneavoastră sau cu terți asiguratori de servicii medicale, incluzând efectuarea operațiunilor de facturare, de procesare a plăților, dar și pentru îmbunătățirea serviciilor noastre prin studii medicale, activități de prevenție, managementul actului medical, alături de alte scopuri legale legate de afaceri.

De asemenea, datele dumneavoastră de contact pot fi prelucrate în scopuri de marketing privind produsele și serviciile  Centrului Medical Colina Primăverii, prin acordarea consimțământului dumneavoastră.

Care este cadrul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

            Centrul Medical Colina Primăverii își poate întemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:

– consimțământul dumneavoastră

– executarea unui contract între Centrul Medical Colina Primăverii și dumneavoastră

– respectarea obligațiilor legale ale operatorului care provin din legi și alte acte normative;

– interesele dumneavoastră vitale sau ale altei persoane fizice;

– interes public sau autoritate publică

– interesele legitime ale Centrului Medical Colina Primăverii

Cum gestionăm datele dumneavoastră sensibile?

Respectând obligațiile care îi revin în temeiul legislației naționale și al GDPR și procesând date personale sensibile, în principal privind sănătatea dumneavoastră, Centrul Medical Colina Primăverii. a implementat mecanisme adecvate de protecție împotriva pierderii, utilizării incorecte și accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii datelor dumneavoastră personale, precum:

– actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– stocarea și distrugerea lor în condiții de siguranță:

– evitarea colectării sau păstrării unor cantități excesive de date;

– aplicarea de măsuri tehnice și manuale adecvate protejării datelor cu caracter personal contra pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat și divulgării.

Care sunt posibilii destinatari ai datelor dumneavoastră personale?

Putem divulga datele dumneavoastră personale în scopuri legitime către:

parteneri contractuali care asistăCentrul Medical Colina Primăverii în desfășurarea activităților sale, entități împuternicite, medici trimițători, societăți de asigurare, Casa de Asigurări de Sănătate Argeș, alte autorități publice

orice destinatar, dacă acest lucru ne este impus printr-un ordin judecătoresc sau prin legislația aplicabilă;

– orice destinatar, cu consimțământul dumneavoastră;

– orice destinatar, în situații rezonabile vitale și de urgență

în cazul în care Centrul Medical Colina Primăverii va fi implicată într-un proces de fuziune, vânzare sau transfer al unei parți sau a întregii unități către o organizație aflată în postura de cumpărător sau  în cazul unei organizații nou formate.

În prezent datele dumneavoastră personale nu sunt transferate în afara teritoriului României.

 

Care este durata prelucrării datelor dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe durata necesară realizării actului medical, executării contractului și, după caz, pentru îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv arhivare, precum și în cazul unui interes legitim al Centrului Medical Colina Primăverii (îmbunătățirea serviciilor, rezolvarea plângerilor, apărarea de drepturi și interese). În cazul exprimării acordului dumneavoastră pentru activitatea de marketing, datele vor fi prelucrate în acest scop până la exercitarea dreptului de opoziție sau până la retragerea consimțământului.

Orice retragere/ modificare a consimțământului dumneavoastră va presupune efecte viitoare, fără să afecteze legalitatea prelucrărilor intervenite până la acel moment.

Pentru a obține informații asupra stocării unei anumite categorii de date, vă puteți adresa Centrului Medical Colina Primăverii.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

Accesarea, rectificare și transmiterea.

Se refară la facptul că puteți accesa în mod echilibrat datele dumneavostră personale pe care Centrul Medical Colina Primăverii le deține, că puteți cere modificarea (rectificarea) acelor date personale incorecte, incomplete sau inactuale și că puteți solicita (în măsura prevăzută de legea aplicabilă) transmiterea datelor personale furnizate fie către dumneavoastră, fie către o terță entitate.

Ștergerea.

Se referă la faptul că puteți solicita, în măsura prevăzută de legea aplicabilă, ștergerea datelor dumneavoastră personale în situații precum: dacă datele personale sunt inactuale, dacă procesarea nu este necesară sau este ilegală sau dacă se acceptă o obiecție ridicată cu privire la procesarea acestor date de către Centrul Medical Colina Primăverii din partea dumneavoastră. Precizăm că există cazuri în care păstrarea datelor personale este necesară în scopul obligațiilor noastre juridice sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea împotriva unei revendicări legale.

Restricționarea procesării și opunerea la prelucrare.

În măsura prevăzută de legea aplicabilă și asemănător punctelor anterioare, ne puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale pe parcursul soluționării solicitării/ reclamației dumneavoastră privind corectitudinea datelor dumneavostră personale, interesele noastre legitime legate de pelucrarea acestor date sau legitimitatea activităților de procesare, precum și dacă doriți să utilizați aceste date în temeiuri de introducere în acțiuni judecătorești.

Centrul Medical Colina Primăverii vă respectă dreptul de a obiecta la orice folosire sau divulgare a datelor dumneavoastră personale care nu sunt prevăzute de lege, necesare pentru îndeplinirea de obligații contractuale sau necesare pentru satisfacerea unei nevoi legitime ale sale.

Vom colabora cu dumneavoastră pentru găsirea unei soluții rezonabile. Vă puteți exercita aceste drepturi completând Formularul de solicitare deinvocare a drepturilor datelor cu caracter personal și contactând Centrul Medical Colina Primăverii (gdpr@colinaprimăverii.ro). Pot exista situații în care Centrul Medical Colina Primăverii să refuze sau să limiteze cerearea de exrcitare a drepturilor dumneavoastră, precum: dacă solicitarea dumneavoastră poate afecta negativ drepturile și libertățile Centrului Medical Colina Primăverii sau ale altor entități, dacă se prejudiciază executarea sau aplicarea legii, dacă se interferează cu litigii în derulare sau viitoare sau dacă contravine legislației aplicabile. În toate cazurile, aveți drptul să formulați o plângere către autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Cum ne puteți contacta?

Pentru informații suplimentare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne puteți contacta la dresa de e-mail gdpr@colinaprimăverii.ro .

 

 ANEXE