fbpx

1. Condiții generale de utilizare:

Utilizarea site-ului www.colinaprimaverii.ro (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. În momentul în care accesează sau utilizează acest site, utilizatorii sunt obligați să accepte de facto termenii și condițiile de utilizare. Neacceptarea acestor termeni și condiții atrage obligația persoanei respective de a înceta accesarea site-ului.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, precum și conform legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.colinaprimaverii.ro va administra datele furnizate de utilizatori numai în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate. Datele personale furnizate de utilizatori sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de catre www.colinaprimaverii.ro a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a serviciilor de statistică.

Datele personale sunt furnizate de utilizatori în momentul participării la campaniile organizate de www.colinaprimaverii.ro sau prin înscrierea utilizatorului la serviciul de newsletter. Datele colectate de la utilizatori se referă la: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail.

Conform legii 677/2001, utilizatorul își poate exercita următoarele drepturi:
a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b)după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c)notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
d)dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

3. Materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului www.colinaprimaverii.ro

Conținutul și design-ul site-ului și baza de date colectată de la utilizatori reprezintă proprietatea www.colinaprimaverii.ro și sunt protejate de legislația în vigoare în România, în privința drepturilor de autor și a drepturilor conexe.
Conținutul site-ului poate fi utilizat exclusiv în scop personal. Orice utilizare în alte scopuri decât personale se va face doar cu acordul scris în prealabil al www.colinaprimaverii.ro.
Este strict interzisă copierea, reproducerea sau vânzarea parțială sau integrală a conținutului.
Este permisă reproducerea a maximum două paragrafe pe alte site-uri doar cu specificarea sursei și cu link către site-ul nostru, după următorul model: Sursa – Colina Primaverii – www.colinaprimaverii.ro
Utilizatorii care expediază informații către site-ul www.colinaprimaverii.ro iși asumă obligația de a nu încălca în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar deține și accepăa implicit că răspunderea pentru incălcarea acestora le revine în totalitate.

4. Modificarea termenilor și a condițiilor

www.colinaprimaverii.ro își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul termenilor și condițiilor de utilizare, fără o notificare anterioară a utilizatorului.