fbpx
Campanie Pediatrie
  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI “Copil sănătos și voios”

   

  1.a. Organizatorul campaniei este SC Colina Primăverii SRL, persoană juridică română, cu sediul social în str. Constantin Stătescu nr 15, Pitești, jud. Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J3/ 1153/ 2016, având cod fiscal 36249976, cont bancar RO09 RZBR 0000 0600 1873 1222 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin CĂTĂLIN POPA MORCOANĂ în calitate de Director General. Participanții la campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menționate mai jos, denumit în continuare Regulament Oficial.

   

  1.b. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul www.colinaprimaverii.ro.

  1. DREPTUL DE PARTICIPARE

  Campania promoțională este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României. La această campanie promoțională pot participa toate persoanele fizice cu vârste între 0 – 18 ani, însoțite de un tutore legal/ părinte și cu patologii diverse din sfera pediatrică  Pacienții pot fi atât clienți noi, cât și clienți aflați în tratament care doresc o reevaluare.

  1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

  Campania promoțională se desfășoară începând cu 26 februarie 2020 și se va încheia la 06 martie 2020.

  Înscrierile în campanie se vor încheia la 26 februarie 2020.Orice participant care încearcă să se înscrie după această dată nu va fi luat în considerare în prezenta campanie.

  1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

  SUBIECTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE:

  Te invit să aflăm împreună starea copilului tău la început de primăvară.

  Prin Campania “Copil sănătos și voios” Centrul Medical Colina Primăverii oferă în perioada 25.02.2020-06.03.2020 tuturor copiilor cu vârsta între 0-18 ani o reducere de 50% la pachetul consult + ecografie abdominală generală copii.

  CUM SE PARTICIPĂ LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ:

  Pentru a participa la campanie, trebuie să parcurgi următorii pași:

  – PASUL 1: te programezi telefonic, pe site sau la recepția clinicii Colina Primăverii pentru o evaluare medicală pediatrică .
  – PASUL 2: ulterior evaluării medicale se va face ecografia abdominală.

   

  Pentru detalii despre campanie sau alte informații intră pe www.colinaprimăverii.ro sau sună la numărul de telefon 0248.222.262.

   

  Atenție!

  Se va respecta întocmai ordinea pașilor descriși: evaluare medicală, urmată de ecografia abdominală. Un pacient poate beneficia o singură dată de promoție.

  Această procedură se referă strict la pacienții veniți în regim contra-cost.
  Informații referitoare la campanie se pot obține la adresa de e-mail: recepție@colinaprimaverii.ro sau la telefon 0248.222.262, de luni până vineri în intervalul orar 8:00 – 21:00.

  Se va emite bon fiscal pentru Serviciile achitate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare înregistrării în sistemul informatic conform cu legislația în vigoare.

  1. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

  Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat pe www.colinaprimaverii.ro. Participarea la campania promoțională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
  Utilizarea site-ului și achiziționarea de produse prin intermediul acestui site sunt condiționate de acceptarea, însușirea și confirmarea acordului dumneavoastră cu privire la Termeni și condiții, iar prin participarea la campanie vă dați acordul cu privire la faptul că ați citit și vă însușiți respectarea prezentului Regulament.

  1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

  SC Colina Primăverii SRL va prelucra datele cu caracter personal furnizate de tine cu ocazia înscrierii în campanie cu respectarea drepturilor tuturor participanților, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  Organizarea campaniei de abonare este o acțiune în cadrul unei campanii de promovare a serviciilor Centrului Medical Colina Primăverii.
  Datele furnizate vor fi utilizate în scopul derulării campaniei, dar și pentru promovarea serviciilor Centrului Medical Colina Primăverii.
  Prin participarea la CAMPANIE, participanții sunt de acord ca datele furnizate odată cu înscrierea să fie prelucrate de către Organizator în scopul derulării campaniei.
  În situația în care solicitați înscrierea în campanie pentru altă persoană, prin înscrierea datelor acesteia, vă asumați că aveți acordul acesteia pentru prelucrarea de către noi a datelor respectivei persoane în scopurile menționate.
  Mai multe informații despre politica de prelucrare a datelor găsiți pe www.colinaprimaverii.ro/protectia-datelor/

  1. PREVEDERI FINALE

  Participanții la campania promoțională sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament cu condiția de a publica respectivele modificări pe site-ul www.colinaprimaverii.ro. Modificarea își produce efectele de la data publicării informațiilor care o anunță și afișării lor pe website-ul menționat anterior.
  Eventualele reclamații legate de derularea campaniei promoționale se vor putea trimite pe următoarea adresa: SC Colina Primăverii SRL, str. Constantin Stătescu nr. 15, Pitești, jud. Argeș sau pe adresa de e-mail office@colinaprimaverii.ro, până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație.

  1. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

  Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de data menționată la punctul 3 numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională.

  1. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

  Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la prezenta campanie promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă. Persoana interesată va adresa o solicitare către Organizator la adresa de email office@colinaprimăverii.ro. Litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.

   

  Cătălin Popa Morcoană – Director General